Sertifikacije

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Rukovodstvo VICOR d.o.o.opredeljeno je za neprekidno unapređenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda
ISO 14001:2004.
Svi zaposleni u VICOR d.o.o., su opredeljeni i deluju na sprečavanju i eliminisanju zagađivanja životne sredine i u tom cilju :

Identifikuju sve aspekte životne sredine koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine

Obavljaju svoje poslovne aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine

Definišu i sprovode pravila organizacije koja nisu predviđena zakonskim propisima, a u cilju poboljšanja sistema upravljanja zaštite životne sredine

Obučavaju da preventivno deluju u sprečavanju zagađenja, štednji resursa i da stalno poboljšavaju sistem zaštite životne sredine

Štede resurse i energiju, smanjuju ili eliminišu upotrebu štetnih materija i kontrolisano postupaju sa otpadom,

Razmatraju mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i preduzimati odgovarajuće mere u cilju unapređenja zaštite životne sredine

Informišu poslovne partnere i druge zainteresovane strane o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine.
OH&S POLITIKA

Uspostavljanjem, doslednom primenom i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu, VICOR d.o.o. obezbeđuje zdrava i bezbedna radna mesta i teži ka nultom nivou rizika za zaposlene, izvođače radova i posetioce.

Za održavanje i stalno poboljšavanje sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu VICOR d.o.o.:

primenjuje standard OHSAS 18001:2007, smernice OHSAS 18002:2007 i važeća normativna dokumenta,

obezbeđuje neophodne resurse i obuku i meri performanse.

uključuje posvećenost prevenciji povreda,profesionalnih oboljenja i kontinualno poboljšanje

uključuje posvećenost usaglašenosti sa zakonskim i drugim zahtevima
OH&S Ciljne performanse:

Nulti nivo povreda na radu.

Nulti nivo izgubljenog vremena zbog povreda na radu.