Allergy Screen

,

Allergy Screen test je imunoblot analiza za semikvantitativno određivanje alergen specifičnog imunoglobulina E ( IgE ) u humanom serumu. Aparat je jedinstven na tržištu. Sistem je zatvoren, što znači da koristi specifične testove. Analiza se obavlja po uzimanju venske krvi. Testovi su visokog kvaliteta, potpuno pouzdani, konforni za pacijenta. Izbor alergena je prilagođen alergološkom profilu Srbije. Iz male količine uzorka ( 250 μL seruma ) za nešto više od 2h može se odrediti čak 16 alergena.

PRINCIP TESTA: Specijalni alergeni su vezani za površinu nitrocelulozne membrane i nalaze se u reakcionim udubljenjima. Serum pacijenta se pipetira u reakciona udubljenja i inkubira na sobnoj temperaturi. Alergen specifična IgE antitela iz seruma pacijenta reaguju sa alergenom i vezuju se za površinu nitrocelulozne membrane. Posle toga se dodaje anti-humano IgE antitelo vezano za biotin-streptavidin konjugat obeležen ALP-om. Na kraju sledi kvantifikovanje reakcije, što se izvodi dodatkom supstrata pri čemu se odvija kolor reakcija. Stvara se precipitat na test trakama. Obojenost je direktno proporcionalana sadržaju specifičnog antitela u uzorku seruma.

Procena obojenosti vrši se nakon kompletnog sušenja test traka pomoću CCD kamere ( RAPID READER ) koja fotografiše površinu membrana. Na našem tržištu dostupne su dve vrste panela: -respiratorni (16 inhalatornih alergena)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Ostavite odgovor