Allergy Screen/Alleisa Screen test je imunoblot analiza za semikvantitativno određivanje alergen specifičnog imunoglobulina E ( IgE ) u humanom serumu.

Aparat je jedinstven na tržištu. Analiza se obavlja iz venske krvi. Testovi su visokog kvaliteta, potpuno pouzdani, konforni za pacijenta.

Izbor alergena je prilagođen alergološkom profilu Srbije. Iz male količine uzorka za nešto više od 2h može se odrediti čak 30 respiratornih i 30 nutritivnih alergena.

Rezultati se očitavaju skenerom Impruvio C