Entries by

,

Mythic 60

Novi 5-PART DIFF hematološki analizator 28 parametara, 60 analiza na sat Potrebna količina krvi samo 15,6 mikrolitara LED protočna citometrija Moderan, kompaktan dizajin, sa 8.4 inčnim touch screen ekranom Samo 3 reagensa, smanjena potrošnja reagenasa Novi parametri ALY% – Atipični limfociti procenti ALY# – Atipični limfociti apsolutni broj IMM% – Nezrele ćelije procenti IMM# – […]

,

Gasni analizator Opti CCA-TS2

Prenosni gasni analizator OPTI CCA-TS2 Tehnologija optičke fluorescence Minimalna zapremina uzorka 125 μL heparinizirane pune krvi Može da se koristi špric za gasne analize ili kapilara Rezultat se dobija za manje od 120s Brošura: Brosura OPTI CCA TS2

,

Biohemijski analizator Dirui CS-300B

Analizator CS-300B je potpuno automatizovan benchtop biohemijski analizator otvorenog tipa sa opcionim ISE modulom i brzinom rada od minimum 300 analiza na sat za fotometrijske testove odnosno 400 analiza na sat za ISE. Poseduje 67 pozicija za reagense i 115 pozicija za uzorke. Poseduje mogućnost postavljanja STAT, hitnih uzoraka, u toku rada. Mala ukupna reakciona […]

,

Biohemijski analizator Sphera DUO

Biohemijski random access analizator je kompaktan instrument sa 60 pozicija za reagense i prenosivim nosačem za reagense. Poseduje 60 pozicija za uzorke i 80 perivih radno reagcionih kiveta u kojima se može uraditi do 30.000 testova. Radno reakcioni volumen 210-350 mikrolitara. Opremljen je inovativnim Hi softverom koji je lak za korišćenje i napravljen da zadovolji […]

,

Biohemijski analizator Sphera

Biohemijski random access analizator  posebno pogodan za upotrebu na mestima gde je prostor ograničen i gde je poterebna fleksibilnost. Poseduje 60 pozicija za uzorke i 80 perivih radno reakcionih kiveta u kojima se može uraditi do 30.000 testova. U delu za reagense mogu se postaviti 30 bočica manjeg ili većeg kapaciteta. Radno reakciona zapremina je […]

,

Dirui FUS 2000

FUS – 2000 je potpuno automatizovan urinski sitem koji ne samo da pruža rezultate hemije i sedimenta urina, već omogućava i prikaz fotografije svakog formiranog elementa sedimenta. Minimalna zapremina uzorka je 3 ml, dok je aspiraciona zapremina 1,8 ml. Brzina rada: 120 uzoraka/h Parametri rada: Sediment: eritrociti, leukociti, skvamozni epitel, neskvamozni epitel, hijalini cilindri, neklasifikovani cilindri, […]