Entries by vicor

TECHNOSCREEN® ADAMTS-13 Aktivnost

Semikvantitativna analiza za određivanje nivoa aktivnosti ADAMTS-13 u humanoj citratnoj plazmi. Ovaj test je namenjen kao skrining analizu za procenu aktivnosti ADAMST-13 Plazma pacijenta se inkubira sa vWF fragmentom. ADAMTS-13 „cepa“ vWF što se detektuje antitelima specifičnim za mesto cepanja, dok je količina proporcionalna intezitetu razvijene boje     KORELACIJA TECHNOSCREEN® ADAMTS-13 Aktivnost je upoređena […]

PRAĆENJE ORALNE ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE (OAT)

TECHNOCLOT® PT Owren, nova generacija reagensa Reagens za praćenje različitih oralnih antikoagulanasa (OAT) Povećana stabilnost posle rastvaranja TECHNOCLOT® PT Owren pokazuje visoku osetljivost na Faktor II, VII i X Ne podleže uticaju promena nivoa Faktora V i fibrinogena u uzorku Dobra korelacija sa reagensima Thrombotest® i Normotest® TECHNOCLOT® PT Owren se može kalibrisati korišćenjem AK […]

Mikrobiološka kontrola namirnica

Interscience, Francuska Kompletno rešenje za mikrobiološku kontrolu namirnica. Od uzorka do rezultata! Homogenizatori Dilutori Pumpe za razlivanje podloga Automatsko zasejavanje Brojači kolonija Link ka proizvođaču http://www.interscience.com/en/products/ 

,

Oprema za membran filtraciju

Rocker Scientific, Tajvan Manifoldi od nerđajućeg čelika /1, 3 ili 6 radnih mesta/ Vakuum pumpe Membran filtracija bez boce za otpadnu vodu/kontinuirana NOVO!!  WaterVac 100- manifold i pumpa na jednom mestu.  Link ka proizvođaču http://www.rocker.com.tw/

,

Autoklavi

Raypa Espinar S.L., Španija Laboratorijski i medicinski autoklavi Horizontalni i vertikalni Zapremine 28-150 l Mirišljave perlice za autoklave Link ka proizvođaču http://www.raypa.com/t/products/autoclaves/automatic-verticals