Entries by vicor

Quincke igle

Spinalne igle Quincke Type Point su izrađene od kvalitetnog nerđajućeg čelika. Dostupne su u veličinama od: 18G, 19G, 20G, 22G, 23G, 25G, 26G, 27G.

Plastipak

Trodelni luer slip, ili luer lock špric, sa ili bez igle.  Veličine: 0,5ml, 1ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 50ml.

TECHNOSCREEN® ADAMTS-13 Aktivnost

Semikvantitativna analiza za određivanje nivoa aktivnosti ADAMTS-13 u humanoj citratnoj plazmi. Ovaj test je namenjen kao skrining analizu za procenu aktivnosti ADAMST-13 Plazma pacijenta se inkubira sa vWF fragmentom. ADAMTS-13 „cepa“ vWF što se detektuje antitelima specifičnim za mesto cepanja, dok je količina proporcionalna intezitetu razvijene boje     KORELACIJA TECHNOSCREEN® ADAMTS-13 Aktivnost je upoređena […]

PRAĆENJE ORALNE ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE (OAT)

TECHNOCLOT® PT Owren, nova generacija reagensa Reagens za praćenje različitih oralnih antikoagulanasa (OAT) Povećana stabilnost posle rastvaranja TECHNOCLOT® PT Owren pokazuje visoku osetljivost na Faktor II, VII i X Ne podleže uticaju promena nivoa Faktora V i fibrinogena u uzorku Dobra korelacija sa reagensima Thrombotest® i Normotest® TECHNOCLOT® PT Owren se može kalibrisati korišćenjem AK […]

Mikrobiološka kontrola namirnica

Interscience, Francuska Kompletno rešenje za mikrobiološku kontrolu namirnica. Od uzorka do rezultata! Homogenizatori Dilutori Pumpe za razlivanje podloga Automatsko zasejavanje Brojači kolonija Link ka proizvođaču http://www.interscience.com/en/products/ 

,

Oprema za membran filtraciju

Rocker Scientific, Tajvan Manifoldi od nerđajućeg čelika /1, 3 ili 6 radnih mesta/ Vakuum pumpe Membran filtracija bez boce za otpadnu vodu/kontinuirana NOVO!!  WaterVac 100- manifold i pumpa na jednom mestu.  Link ka proizvođaču http://www.rocker.com.tw/