Raypa Espinar S.L., Španija

  • Laboratorijski i medicinski autoklavi
  • Horizontalni i vertikalni
  • Zapremine 28-150 l
  • Mirišljave perlice za autoklave

Link ka proizvođaču https://www.raypa.com/en/