– Baza podataka 500 bakterijskih vrsta

– Jedinstvena procedura inokulacije, bez dodatnih reagenasa

– Manuelno ili automatsko očitavanje rezultata

– 5 različitih vrsta panel ploča

BBL Crystal AutoReader – aparat za automatsko očitavanje

BBL CRYSTAL Mind – softver za interpretaciju rezultata