– Standardne (aerobne i anaerobne)

– PLUS (aerobne i anaerobne) – pacijenti sa antibiotskom ter.

– Mycosis – za detekciju rasta gljivica

– Peds PLUS – pedijatrijske podloge