Infuzioni setovi

Infuzioni setovi različite dužine.

Multi-Way Connecting set

Zatvoreni i.v. sistem za sigurnu primenu citostatika i drugih opasnih lekova.

Texium Lock and Go

Bezigleni sistem, muški luer nastavak za sigurno spajanje ženskih luer pripoja.

Sekundarni set

Sekundarni set za spajanje sa primarnim setom.

Spojnica za infuzionu bocu

Bezigleni spojnik za infuzionu bocu

Spojnik za bočice

Proizvod za spajanje šprica i flakona.

Texium nastavak

Nastavak za luer lock špriceve.

Špric sa texiumom

Špric sa texiumom.