BD Microtainer® epruvete

,

BD Microtainer® epruvete se koriste za sakupljanje i centrifugiranje kapilarne krvi. Mogu da sadrže različite aditive za različite testove. Količina krvi koja moze da se sakupi u njima je od 200-600µl. Svaki mikrotajner ima čep odgovarajuće boje u zavisnosti od aditiva koji sadrži u sebi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Ostavite odgovor