Aparat za automatsku identifikaciju bakterija i odredjivanje antibiograma.

– Kapacitet aparata je 100 panela.

– Prosečno vreme za identifikaciju i antibiogram 8-12h.

– Može identifikovati preko 160 Gram-negativnih i preko 145 Gram pozitivnih bakterija.

– 3 razlicite vrste panela: ID panel ( identifikacija), AST panel (antibiogram) i COMBO panel (identifikacija i antibiogram)