– antibiogram diskovi za testiranje osetljivosti na antimikrobne lekove

– zone inhibicije po CLSI

BD Sensi Disc Dispense

– za laku aplikaciju antibiogram diskova

– vise vrsta dispenzera (pojedinacni, sest i osam pozicija)