BD Vacutainer® urin sistem koristi se za sakupljanje i transport uzoraka urina. Ovaj sistem čine čašica za urin, kontejner za sakupljanje 24 časovnog urina, epruveta za čuvanje i transport urina kao i za mikrobiološka određivanja.