Analizator CS-300B je potpuno automatizovan benchtop biohemijski analizator otvorenog tipa sa opcionim ISE modulom i brzinom rada od minimum 300 analiza na sat za fotometrijske testove odnosno 400 analiza na sat za ISE.

Poseduje 67 pozicija za reagense i 115 pozicija za uzorke.

Poseduje mogućnost postavljanja STAT, hitnih uzoraka, u toku rada.

Mala ukupna reakciona zapremina 150-450µl.

120 optičkih radno reakcionih kiveta, optički put 6mm.

Izvor svetlosti je halogena lampa. Radni vek lampe je do 2000 časova.

Brošura: CS300B prospect