Biohemijski random access analizator je kompaktan instrument sa 60 pozicija za reagense i prenosivim nosačem za reagense.

Poseduje 60 pozicija za uzorke i 80 perivih radno reagcionih kiveta u kojima se može uraditi do 30.000 testova.

Radno reakcioni volumen 210-350 mikrolitara.

Opremljen je inovativnim Hi softverom koji je lak za korišćenje i napravljen da zadovolji sve potrebe korisnika.

Poseduje dve ruke za uzorkovanje i brzina rada je do 300 testova/h sa mogućnošću postavljanja STAT uzoraka.

Brošura: Sphera Duo prospekt