Biohemijski random access analizator  posebno pogodan za upotrebu na mestima gde je prostor ograničen i gde je poterebna fleksibilnost.

Poseduje 60 pozicija za uzorke i 80 perivih radno reakcionih kiveta u kojima se može uraditi do 30.000 testova.

U delu za reagense mogu se postaviti 30 bočica manjeg ili većeg kapaciteta.

Radno reakciona zapremina je 210-350 mikrolitara.

Opremljen je inovativnim Hi softverom lakim za korišćenje koji je napravljen da zadovolji sve potrebe korisnika. Brzina rada je do 200 testova/h sa mogućnošću STAT uzorka.

Mala potrošnja reagenasa i vode čini ga idealnim rešenjem za manje i srednje laboratorije.

Brošura: sphera_A_class prospect