CorLyte

,

Aparat za određivanje elektrolita ( Na, K, Cl, Ca, Li ) sa jon-selektivnim elektrodama. Kao uzorak može da koristi punu krv, serum, plazmu ili urin. Potrebna zapremina uzorka je 95 mikrolitara. Brzina rada je 60 analiza na sat bez štampanja rezultata i 45 analiza na sat sa štampanjem rezultata. Kalibracija u 2 tačke na svaka 4h i u jednoj tački pri svakom merenju. Dimenzije: 335 x 315 x 295 mm, težina 6 kg.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Ostavite odgovor