Curapuls 670

,
Aparat za kratkotalasnu diatermiju.

Curapuls 970

,
Aparat za kratkotalasnu diatermiju.

Game Ready i Med4Elite

,
Aparati za kompresiju, hlađenje, grejanje i kombinovanu terapiju.

Eltrac 471

,
Aparat za cervikalnu i lumbalnu trakciju.

Sonopuls 490

,
Aparat za ultrazvuk 1 & 3 Mhz.

Sonopuls 190

,
Aparat za ultrazvuk 1 & 3 Mhz.

Biomag Lumina

,
Aparat za magnet sa 3D magnetnim poljem.

Manuxelect

,
Terapeutski krevet sa 3 i 2 sekcije.

Manumed Tilt

,
Terapeutski krevet za vertikalizaciju.