Manuxelect

,
Terapeutski krevet sa 3 i 2 sekcije.

Manumed Tilt

,
Terapeutski krevet za vertikalizaciju.

Manumed ST

,
Terapeutski krevet sa dve ili tri sekcije.

Manumed Osteo

,
Terapeutski krevet za više sekcija.

Manumed Traction

,
Terapeutski krevet za trakciju.

Manumed Excercise Bobath

,
Terapeutski krevet sa jednom ili dve sekcije za vežbe.

Manumed Comfort

,
Terapeutski krevet sa više sekcija.

Manumed Basic

,
Terapeutski krevet fiksne visine.

Manumed 3 Section

,
Terapeutski krevet sa tri sekcije.

Manumed 2 Section

,
Terapeutski krevet sa dve sekcije.