Eltrac 471

,
Aparat za cervikalnu i lumbalnu trakciju.