• Prenosni gasni analizator OPTI CCA-TS2
  • Tehnologija optičke fluorescence
  • Minimalna zapremina uzorka 125 μL heparinizirane pune krvi
  • Može da se koristi špric za gasne analize ili kapilara
  • Rezultat se dobija za manje od 120s
  • Brošura: Brosura OPTI CCA TS2