Trodelni insulinski špric sa iglom od 29G ili 30G dostupan u veličinama od: 0,3ml, 0,5ml, 1ml. Graduisan na 100 internacionalnih jedinica.