Kapice i zatvarači

Zatvarači za intravenske kanile.