Spektrofotometri

,
Jenway, Velika Britanija Jednozračni/ dvozračni VIS, UV/VIS Link ka proizvođaču http://www.jenway.com/

Vage

,
Bel Engineering, Italija Laboratorijske – analitičke  i  tehničke Analizatori vlage Link ka proizvođaču www.belengineering.com/products/balances/

Analizatori masti i proteina

,
Velp Scientifica, Italija Masti po Randall metodi,  automatski i poluautomatski Proteini po Kjeldahlu i po Dumas metodi Sirova vlakna u stočnoj hrani -NDF, ADF,  ADL & Van Soest  ekstrakcije Hranljive materije i enzimska…

Termo komore

,
R. Espinar, S.L., Španija Sušnice, sterilizatori Sa prirodnom i forsiranom cirkulacijom vazduha Zapremine 23 do 720 l Link ka proizvođačuhttps://www.raypa.com/en/prod/drying-ovens-dod/

Refraktometri i polarimetri

,
Kruss, Nemačka Analogni i digitalni Ručni i laboratorijski Link ka proizvođaču  www.kruess.com/laboratory

Uređaji za elektrohemijska i fotometrijska merenja

Milwaukee Instruments, EU pH Metri, konduktometri, merači rastvorenog kiseonika ,turbidimetri Fotometri za kontrolu parametara u pijaćim vodama, bazenima, u procesu prerade vode Refraktometri Titratori za kontrolu kvaliteta vina Link…