Potrošni materijal za laboratorije

Nastavci za automatske pipete PCR tubice Kese za uzorkovanje sterilne NOVO Samolepljive kese za sterilizaciju u autoklavima sa indikatorom Socorex!!