Mythic 60

,
Novi 5-PART DIFF hematološki analizator 28 parametara, 60 analiza na sat Potrebna količina krvi samo 15,6 mikrolitara LED protočna citometrija Moderan, kompaktan dizajin, sa 8.4 inčnim touch screen ekranom Samo 3 reagensa,…

Gasni analizator Opti CCA-TS2

,
Prenosni gasni analizator OPTI CCA-TS2 Tehnologija optičke fluorescence Minimalna zapremina uzorka 125 μL heparinizirane pune krvi Može da se koristi špric za gasne analize ili kapilara Rezultat se dobija za manje od 120s …

Biohemijski analizator Dirui CS-300B

,
Analizator CS-300B je potpuno automatizovan benchtop biohemijski analizator otvorenog tipa sa opcionim ISE modulom i brzinom rada od minimum 300 analiza na sat za fotometrijske testove odnosno 400 analiza na sat za ISE. Poseduje 67 pozicija…

Biohemijski analizator Sphera DUO

,
Biohemijski random access analizator je kompaktan instrument sa 60 pozicija za reagense i prenosivim nosačem za reagense. Poseduje 60 pozicija za uzorke i 80 perivih radno reagcionih kiveta u kojima se može uraditi do 30.000 testova. Radno…

Biohemijski analizator Sphera

,
Biohemijski random access analizator  posebno pogodan za upotrebu na mestima gde je prostor ograničen i gde je poterebna fleksibilnost. Poseduje 60 pozicija za uzorke i 80 perivih radno reakcionih kiveta u kojima se može uraditi do 30.000…

Dirui FUS 2000

,
FUS - 2000 je potpuno automatizovan urinski sitem koji ne samo da pruža rezultate hemije i sedimenta urina, već omogućava i prikaz fotografije svakog formiranog elementa sedimenta. Minimalna zapremina uzorka je 3 ml, dok je aspiraciona zapremina…

PRAĆENJE ORALNE ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE (OAT)

TECHNOCLOT® PT Owren, nova generacija reagensa Reagens za praćenje različitih oralnih antikoagulanasa (OAT) Povećana stabilnost posle rastvaranja TECHNOCLOT® PT Owren pokazuje visoku osetljivost na Faktor II, VII i X Ne podleže…

Allergy Screen/Alleisa Screen test sistem

,
Allergy Screen/Alleisa Screen test je imunoblot analiza za semikvantitativno određivanje alergen specifičnog imunoglobulina E ( IgE ) u humanom serumu. Aparat je jedinstven na tržištu. Analiza se obavlja iz venske krvi. Testovi su visokog…

CorLyte

,
Aparat za određivanje elektrolita (Na, K, Cl, Ca, Li) sa jon-selektivnim elektrodama Kao uzorak može da koristi punu krv, serum, plazmu ili urin Potrebna zapremina uzorka je 95 mikrolitara Brzina rada je 60 analiza na sat bez…

MYTHIC 18 VET

,
Potpuno automatizovani 3 PART-DIFF hematološki analizator za veterinarsku upotrebu Brzina rada: 60 analiza na sat Zapremina uzorka manja od 10 μL pune krvi Tehnologija: Impedanca (WBC, RBC, PLT ), spektrofotometrija (HGB) 18 parametara,…