Allergy Screen

,
Allergy Screen test je imunoblot analiza za semikvantitativno određivanje alergen specifičnog imunoglobulina E ( IgE ) u humanom serumu. Aparat je jedinstven na tržištu. Sistem je zatvoren, što znači da koristi specifične testove. Analiza…