Allergy Screen/Alleisa Screen test sistem

,
Allergy Screen/Alleisa Screen test je imunoblot analiza za semikvantitativno određivanje alergen specifičnog imunoglobulina E ( IgE ) u humanom serumu. Aparat je jedinstven na tržištu. Analiza se obavlja iz venske krvi. Testovi su visokog…