Gasni analizator Opti CCA-TS2

,
Prenosni gasni analizator OPTI CCA-TS2 Tehnologija optičke fluorescence Minimalna zapremina uzorka 125 μL heparinizirane pune krvi Može da se koristi špric za gasne analize ili kapilara Rezultat se dobija za manje od 120s …

Biohemijski analizator Dirui CS-300B

,
Analizator CS-300B je potpuno automatizovan benchtop biohemijski analizator otvorenog tipa sa opcionim ISE modulom i brzinom rada od minimum 300 analiza na sat za fotometrijske testove odnosno 400 analiza na sat za ISE. Poseduje 67 pozicija…

Biohemijski analizator Sphera DUO

,
Biohemijski random access analizator je kompaktan instrument sa 60 pozicija za reagense i prenosivim nosačem za reagense. Poseduje 60 pozicija za uzorke i 80 perivih radno reagcionih kiveta u kojima se može uraditi do 30.000 testova. Radno…

Biohemijski analizator Sphera

,
Biohemijski random access analizator  posebno pogodan za upotrebu na mestima gde je prostor ograničen i gde je poterebna fleksibilnost. Poseduje 60 pozicija za uzorke i 80 perivih radno reakcionih kiveta u kojima se može uraditi do 30.000…

CorLyte

,
Aparat za određivanje elektrolita (Na, K, Cl, Ca, Li) sa jon-selektivnim elektrodama Kao uzorak može da koristi punu krv, serum, plazmu ili urin Potrebna zapremina uzorka je 95 mikrolitara Brzina rada je 60 analiza na sat bez…