CorLyte

,
Aparat za određivanje elektrolita ( Na, K, Cl, Ca, Li ) sa jon-selektivnim elektrodama. Kao uzorak može da koristi punu krv, serum, plazmu ili urin. Potrebna zapremina uzorka je 95 mikrolitara. Brzina rada je 60 analiza na sat bez štampanja…

MYTHIC 18 VET

,
Potpuno automatizovani 3 PART-DIFF hematološki analizator Brzina rada: 60 analiza na sat Zapremina uzorka: 9.8 μL pune krvi Tehnologija: Impedanca ( WBC, RBC, PLT ), spektrofotometrija ( HGB ) Parametri: 18 parametara + 3 krive ( WBC, LYM…