BBL Crystal System

,
– Baza podataka 500 bakterijskih vrsta – Jedinstvena procedura inokulacije, bez dodatnih reagenasa – Manuelno ili automatsko očitavanje rezultata – 5 različitih vrsta panel ploča BBL Crystal AutoReader – aparat za automatsko…

BD Sensi Disc

,
– antibiogram diskovi za testiranje osetljivosti na antimikrobne lekove – zone inhibicije po CLSI BD Sensi Disc Dispense – za laku aplikaciju antibiogram diskova – vise vrsta dispenzera (pojedinacni, sest i osam pozicija…

Brzi identifikacioni testovi

,
Široka paleta brzih seroloških testova: – Meningitis Combo Test Kit – RSV Test Kit – ColorPAC Toxin A Test Kit – Influenza Test Kit A+B – VZV Test Kit

Podloge

,
– Standardne podloga za klinicku i industrijsku mikrobiologiju – Selektivni i antibiotski dodaci za hranljive podloge (saplementi) – Peptoni i ekstrakti – DIFCO, BACTO i BBL brend

BD Bactec

,
– Aparat za hemokulture – Kapacitet aparata: 50, 120 ili 240 uzoraka – Detekcija porasta bakterija se vrši merenjem fluoroscencije – Vise vrsta specificnih podloga

BD Bactec podloge

,
– Standardne (aerobne i anaerobne) – PLUS (aerobne i anaerobne) – pacijenti sa antibiotskom ter. – Mycosis – za detekciju rasta gljivica – Peds PLUS – pedijatrijske podloge

BD Vacutainer® urin

,
BD Vacutainer® urin sistem koristi se za sakupljanje i transport uzoraka urina. Ovaj sistem čine čašica za urin, kontejner za sakupljanje 24 časovnog urina, epruveta za čuvanje i transport urina kao i za mikrobiološka određivanja.

BD Vacutainer® poveske

,
BD Vacutainer® poveske postoje dve vrste poveski: pronto i streč. Pronto poveske su namenjene za višekratnu upotrebu dok su streč za jednokratnu i pakovane su po 25 u kutiji.

BD Microtainer® epruvete

,
BD Microtainer® epruvete se koriste za sakupljanje i centrifugiranje kapilarne krvi. Mogu da sadrže različite aditive za različite testove. Količina krvi koja moze da se sakupi u njima je od 200-600µl. Svaki mikrotajner ima čep odgovarajuće…

BD Mikrotainer® aktivirajuće lancete

,
BD Mikrotainer® kontakt aktivirajuće lancete su lancete za jednokratnu upotrebu. Dostupne su u tri različite veličine: Ljubičaste – Igla 30G,dubina uboda 1,5mm Roze – Igla 21G, dubina uboda 1,8mm Plava – 2.00×1.5mm nožić, dubina…