MYTHIC 18

,
    Potpuno automatizovani 3 PART-DIFF hematološki analizator brzine rada 60 analiza na sat. Koristi manje od 10 mikrolitara pune krvi što ga čini pogodnim za rad sa kapilarnim uzorcima. Koristi tehnologiju impedance…

MYTHIC 22AL

,
Potpuno automatizovan 5 PART-DIFF hematološki analizator sa automatskim dodavanjem uzoraka Zapremina uzorka samo 20 μL pune krvi Tehnologija: Imopedanca (WBC, RBC, PLT), Spektrofotometrija (HGB), Optička tehnologija (Optical Cytometry…

MYTHIC 22OT

,
Potpuno automatizovan 5 PART-DIFF hematološki analizator Brzina rada: 50 analiza na sat Zapremina uzorka manja od 17 μL pune krvi Tehnologija: Imopedanca (WBC, RBC, PLT), Spektrofotometrija (HGB), Optička tehnologija (Optical Cytometry…

Thrombostat

,
Jednokanalni koagulometar. Tehničke karakteristike: Brzo, jednostavno i pouzdano određivanje parametara hemostaze: PT- protrombinsko vreme iz pune krvi (venske ili kapilarne) i plazme PTT – aktivno parcijalno tromboplastinko…

Ceveron alpha

,
Automatski koagulometar nove generacije, koji služi za određivanje koagulometrijskih, hromogenih, turbidimetrijskih , fluorimetrijskih testova. Tehničke karakteristike aparata: • Potpuno automatizovani walk-away-system • Visoka…

BD Phoenix

,
Aparat za automatsku identifikaciju bakterija i odredjivanje antibiograma. – Kapacitet aparata je 100 panela. – Prosečno vreme za identifikaciju i antibiogram 8-12h. – Može identifikovati preko 160 Gram-negativnih i preko 145…

BBL Crystal System

,
– Baza podataka 500 bakterijskih vrsta – Jedinstvena procedura inokulacije, bez dodatnih reagenasa – Manuelno ili automatsko očitavanje rezultata – 5 različitih vrsta panel ploča BBL Crystal AutoReader – aparat za automatsko…

BD Sensi Disc

,
– antibiogram diskovi za testiranje osetljivosti na antimikrobne lekove – zone inhibicije po CLSI BD Sensi Disc Dispense – za laku aplikaciju antibiogram diskova – vise vrsta dispenzera (pojedinacni, sest i osam pozicija…

Brzi identifikacioni testovi

,
Široka paleta brzih seroloških testova: – Meningitis Combo Test Kit – RSV Test Kit – ColorPAC Toxin A Test Kit – Influenza Test Kit A+B – VZV Test Kit

Podloge

,
– Standardne podloga za klinicku i industrijsku mikrobiologiju – Selektivni i antibiotski dodaci za hranljive podloge (saplementi) – Peptoni i ekstrakti – DIFCO, BACTO i BBL brend