Dirui FUS 2000

,
FUS - 2000 je potpuno automatizovan urinski sitem koji ne samo da pruža rezultate hemije i sedimenta urina, već omogućava i prikaz fotografije svakog formiranog elementa sedimenta. Minimalna zapremina uzorka je 3 ml, dok je aspiraciona zapremina…

Dirui H-500

,
Test sistem sa integrisanim izvorom hladne svetlosti, sa 4 talasne dužine koji obezbeđuje tačnost, osetljivost i smanjuje uticaj ambijentalne svetlosti. Brzina rada 514 traka na sat, kapacitet memorije 2000 rezultata. Aparat ima mogućnost…

Dirui H-100

,
Test sistem sa integrisanim izvorom hladne svetlosti, sa 4 talasne dužine koji obezbeđuje tačnost, osetljivost i smanjuje utisaj ambijentalne svetlosti. Brzina rada 120 traka na sat, kapacitet memorije 1000 rezultata. Aparat ima mogućnost…

Test trake za analizu urina

,
Uz klasičan asortiman test traka od 9,10 i 11 parametara možemo Vam ponuditi i test trake od 11 parametara sa mikroalbuminima.