Interscience, Francuska

Kompletno rešenje za mikrobiološku kontrolu namirnica. Od uzorka do rezultata!

  • Homogenizatori
  • Dilutori
  • Pumpe za razlivanje podloga
  • Automatsko zasejavanje
  • Brojači kolonija

Link ka proizvođaču http://www.interscience.com/en/products/