Zatvoreni i.v. sistem za sigurnu primenu citostatika i drugih opasnih lekova.