Potpuno automatizovani 3 PART-DIFF hematološki analizator za veterinarsku upotrebu

Brzina rada: 60 analiza na sat

Zapremina uzorka manja od 10 μL pune krvi

Tehnologija: Impedanca (WBC, RBC, PLT ), spektrofotometrija (HGB)

18 parametara, 3 krive

Dostupne vrste: pas, mačka, konj, goveda. Ostale vrste mogu da se podese individualno.

Brošura: Orphee_Mythic_18_Vet