Potpuno automatizovani 3 PART-DIFF hematološki analizator brzine rada 60 analiza na sat.

Koristi manje od 10 mikrolitara pune krvi što ga čini pogodnim za rad sa kapilarnim uzorcima.

Koristi tehnologiju impedance (WBC, RBC, PLT) i spektrofotometrije (HGB).

20 parametara + 3 krive

Mala potrošnja reagenasa, male dimenzije i težine čini Mythic 18 idealnim rešenjem za vašu laboratoriju.

Brošura: Orphee_Mythic_18_MAILING (7)