Potpuno automatizovan 5 PART-DIFF hematološki analizator sa automatskim dodavanjem uzoraka

Zapremina uzorka samo 20 μL pune krvi

Tehnologija: Imopedanca (WBC, RBC, PLT), Spektrofotometrija (HGB), Optička tehnologija (Optical Cytometry Hidrofokus Free)

24 parametra, 2 krive i  skatergram

Koristi samo 3 reagensa

Kontinuirano učitavanje, 10 rekova sa 5 epruveta, STAT pozicije

Brošura: Orphee_Mythic_22_AL (1)