Potpuno automatizovan 5 PART-DIFF hematološki analizator

Brzina rada: 50 analiza na sat

Zapremina uzorka manja od 17 μL pune krvi

Tehnologija: Imopedanca (WBC, RBC, PLT), Spektrofotometrija (HGB), Optička tehnologija (Optical Cytometry Hidrofokus Free)

24 parametra , 2 krive,  skatergram

Jedan od najmanjih  5 PART-DIFF hematoloških analizatora na tržištu koji koristi samo 3 reagensa.

Brošura: Orphee_Mythic_22_OT (1)