TECHNOSCREEN® ADAMTS-13 Aktivnost

Semikvantitativna analiza za određivanje nivoa aktivnosti ADAMTS-13 u humanoj citratnoj plazmi. Ovaj test je namenjen kao skrining analizu za procenu aktivnosti ADAMST-13 Plazma pacijenta se inkubira sa vWF fragmentom. ADAMTS-13 „cepa“…

Aktuelni katalog

, ,
Naš aktuelni katalog proizvoda možete skinuti ovde - Brosura Vicor 2018 dvolist