OH&S POLITIKA

Uspostavljanjem, doslednom primenom i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu, VICOR d.o.o. obezbeđuje zdrava i bezbedna radna mesta i teži ka nultom nivou rizika za zaposlene, izvođače radova i posetioce.

Za održavanje i stalno poboljšavanje sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu VICOR d.o.o.:

  • primenjuje standard OHSAS 18001:2007, smernice OHSAS 18002:2007 i važeća normativna dokumenta,
  • obezbeđuje neophodne resurse i obuku i meri performanse.
  • uključuje posvećenost prevenciji povreda,profesionalnih oboljenja i kontinualno poboljšanje
  • uključuje posvećenost usaglašenosti sa zakonskim i drugim zahtevima
    OH&S Ciljne performanse:
  • Nulti nivo povreda na radu.
  • Nulti nivo izgubljenog vremena zbog povreda na radu.