– Standardne podloga za klinicku i industrijsku mikrobiologiju

– Selektivni i antibiotski dodaci za hranljive podloge (saplementi)

– Peptoni i ekstrakti

– DIFCO, BACTO i BBL brend