POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Rukovodstvo VICOR d.o.o. opredeljeno je za neprekidno unapređenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda
ISO 14001:2004.
Svi zaposleni u VICOR d.o.o., su opredeljeni i deluju na sprečavanju i eliminisanju zagađivanja životne sredine i u tom cilju :

  • Identifikuju sve aspekte životne sredine koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine
  • Obavljaju svoje poslovne aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine
  • Definišu i sprovode pravila organizacije koja nisu predviđena zakonskim propisima, a u cilju poboljšanja sistema upravljanja zaštite životne sredine
  • Obučavaju da preventivno deluju u sprečavanju zagađenja, štednji resursa i da stalno poboljšavaju sistem zaštite životne sredine
  • Štede resurse i energiju, smanjuju ili eliminišu upotrebu štetnih materija i kontrolisano postupaju sa otpadom,
  • Razmatraju mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i preduzimati odgovarajuće mere u cilju unapređenja zaštite životne sredine
  • Informišu poslovne partnere i druge zainteresovane strane o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine.