• Nastavci za automatske pipete/sterilni, nesterilni, sa i bez filtera/
  • Nastavci u rack-ovima
  • PCR tubice i stripovi
  • Kese za uzorkovanje i homogenizaciju -sterilne
  • Centrifuške epruvete sa navojem sterilne

Samolepljive kese za sterilizaciju u autoklavima sa indikatorom Socorex!!