Sekundarni set

Sekundarni set za spajanje sa primarnim setom.