Članci

BD Sensi Disc

,
– antibiogram diskovi za testiranje osetljivosti na antimikrobne lekove – zone inhibicije po CLSI BD Sensi Disc Dispense – za laku aplikaciju antibiogram diskova – vise vrsta dispenzera (pojedinacni, sest i osam pozicija…