Članci

BD Phoenix

,
Aparat za automatsku identifikaciju bakterija i odredjivanje antibiograma. – Kapacitet aparata je 100 panela. – Prosečno vreme za identifikaciju i antibiogram 8-12h. – Može identifikovati preko 160 Gram-negativnih i preko 145…

BD Vacutainer® urin

,
BD Vacutainer® urin sistem koristi se za sakupljanje i transport uzoraka urina. Ovaj sistem čine čašica za urin, kontejner za sakupljanje 24 časovnog urina, epruveta za čuvanje i transport urina kao i za mikrobiološka određivanja.

BD Microtainer® epruvete

,
BD Microtainer® epruvete se koriste za sakupljanje i centrifugiranje kapilarne krvi. Mogu da sadrže različite aditive za različite testove. Količina krvi koja moze da se sakupi u njima je od 200-600µl. Svaki mikrotajner ima čep odgovarajuće…

BD Vacutainer® bebi sistem

,
BD Vacutainer® bebi sistem sa leptirićem se koristi za uzorkovanje krvi iz teško dostupnih vena. Dostupni su u različitim veličinama, 21, 23 i 25G.

BD Vacutainer® Eclipse igla

,
BD Vacutainer® Eclipse igla sadrže zaštitnu kapicu koja je sastavni deo igle. Nakon uzorkovanja se zaštitna kapica prevuče preko igle i na taj način onemogućava njeno ponovno aktiviranje.