Članci

CorLyte

,
Aparat za određivanje elektrolita (Na, K, Cl, Ca, Li) sa jon-selektivnim elektrodama Kao uzorak može da koristi punu krv, serum, plazmu ili urin Potrebna zapremina uzorka je 95 mikrolitara Brzina rada je 60 analiza na sat bez…

MYTHIC 18 VET

,
Potpuno automatizovani 3 PART-DIFF hematološki analizator za veterinarsku upotrebu Brzina rada: 60 analiza na sat Zapremina uzorka manja od 10 μL pune krvi Tehnologija: Impedanca (WBC, RBC, PLT ), spektrofotometrija (HGB) 18 parametara,…