Članci

MYTHIC 18

,
    Potpuno automatizovani 3 PART-DIFF hematološki analizator brzine rada 60 analiza na sat. Koristi manje od 10 mikrolitara pune krvi što ga čini pogodnim za rad sa kapilarnim uzorcima. Koristi tehnologiju impedance…

MYTHIC 22AL

,
Potpuno automatizovan 5 PART-DIFF hematološki analizator sa automatskim dodavanjem uzoraka Zapremina uzorka samo 20 μL pune krvi Tehnologija: Imopedanca (WBC, RBC, PLT), Spektrofotometrija (HGB), Optička tehnologija (Optical Cytometry…

MYTHIC 22OT

,
Potpuno automatizovan 5 PART-DIFF hematološki analizator Brzina rada: 50 analiza na sat Zapremina uzorka manja od 17 μL pune krvi Tehnologija: Imopedanca (WBC, RBC, PLT), Spektrofotometrija (HGB), Optička tehnologija (Optical Cytometry…