Članci

MYTHIC 18 VET

,
Potpuno automatizovani 3 PART-DIFF hematološki analizator za veterinarsku upotrebu Brzina rada: 60 analiza na sat Zapremina uzorka manja od 10 μL pune krvi Tehnologija: Impedanca (WBC, RBC, PLT ), spektrofotometrija (HGB) 18 parametara,…

MYTHIC 22OT

,
Potpuno automatizovan 5 PART-DIFF hematološki analizator Brzina rada: 50 analiza na sat Zapremina uzorka manja od 17 μL pune krvi Tehnologija: Imopedanca (WBC, RBC, PLT), Spektrofotometrija (HGB), Optička tehnologija (Optical Cytometry…