Članci

CorLyte

,
Aparat za određivanje elektrolita (Na, K, Cl, Ca, Li) sa jon-selektivnim elektrodama Kao uzorak može da koristi punu krv, serum, plazmu ili urin Potrebna zapremina uzorka je 95 mikrolitara Brzina rada je 60 analiza na sat bez…

MYTHIC 22AL

,
Potpuno automatizovan 5 PART-DIFF hematološki analizator sa automatskim dodavanjem uzoraka Zapremina uzorka samo 20 μL pune krvi Tehnologija: Imopedanca (WBC, RBC, PLT), Spektrofotometrija (HGB), Optička tehnologija (Optical Cytometry…

MYTHIC 22OT

,
Potpuno automatizovan 5 PART-DIFF hematološki analizator Brzina rada: 50 analiza na sat Zapremina uzorka manja od 17 μL pune krvi Tehnologija: Imopedanca (WBC, RBC, PLT), Spektrofotometrija (HGB), Optička tehnologija (Optical Cytometry…

Ceveron alpha

,
Automatski koagulometar nove generacije, koji služi za određivanje koagulometrijskih, hromogenih, turbidimetrijskih , fluorimetrijskih testova. Tehničke karakteristike aparata: • Potpuno automatizovani walk-away-system • Visoka…

BD Phoenix

,
Aparat za automatsku identifikaciju bakterija i odredjivanje antibiograma. – Kapacitet aparata je 100 panela. – Prosečno vreme za identifikaciju i antibiogram 8-12h. – Može identifikovati preko 160 Gram-negativnih i preko 145…

Dirui H-500

,
Test sistem sa integrisanim izvorom hladne svetlosti, sa 4 talasne dužine koji obezbeđuje tačnost, osetljivost i smanjuje uticaj ambijentalne svetlosti. Brzina rada 514 traka na sat, kapacitet memorije 2000 rezultata. Aparat ima mogućnost…

Dirui H-100

,
Test sistem sa integrisanim izvorom hladne svetlosti, sa 4 talasne dužine koji obezbeđuje tačnost, osetljivost i smanjuje utisaj ambijentalne svetlosti. Brzina rada 120 traka na sat, kapacitet memorije 1000 rezultata. Aparat ima mogućnost…