MYTHIC 18

,
    Potpuno automatizovani 3 PART-DIFF hematološki analizator brzine rada 60 analiza na sat. Koristi manje od 10 mikrolitara pune krvi što ga čini pogodnim za rad sa kapilarnim uzorcima. Koristi tehnologiju impedance…