Manumed Comfort

,
Katalog | Terapeutski krevet sa više sekcija.

Manumed Basic

,
Katalog | Terapeutski krevet fiksne visine.

Manumed 3 Section

,
Katalog | Terapeutski krevet sa tri sekcije.

Manumed 2 Section

,
Katalog | Terapeutski krevet sa dve sekcije.